FATİHA SURESİ …yepyeni bir bakış açışıyla

BESMELENİN ve FATİHA’NIN AÇILIMI…

EUZU BİLLAHİ: varlığımı oluşturan Allah esmasının özelliklerine sığınıyorum!

MİNEŞ ŞEYTANI RACİM: taşlanmış uzaklaştırılmış, uzak düşmüş, bedenimin şerrinden! bedenin senin şeytanın, beynimin şeytanı bedenim! Çünkü kendimi beden sanarak, kabul ederek, varlığımdaki Allah esması özelliklerinden ibaret bir varlık olduğumdan gaflete düşüyorum gafil oluyorum! Ben bu beden değilim, bu bedenim bir süre İçin üstünde bulunduğum kullanmakta olduğum bir araç. Bir cihaz, bir organ, bir hayvan, ne dersen de. Daha anne karnındayken 29.cu günden itibaren beyinde yer alan bu organların bilgisinden, ağırlık olarak bilgi tabanında bu bilginin yer almasından dolayı, beyin kendini bedenmis gibi hisseder bilgi tabanında. Dolayısı ile de beden beynin şeytanı hükmüne giriyor. İns ve cinden şeytan diye anlatılan şey, kendini beden olarak kabul ederek yaşayanların hali. İnsin ve cinnin şeytanından diye bahsedilen olay. Şimdi, mineş şeytanı racim: Varlığımdaki Allah esmasıyla varolma gerçekliğine sığınırım, kendimi beden olarak kabullunme Halim’den. diyerek EUZU BİLLAHİ MİNŞEYTANİRRACİM diyoruz.

BİSMİLLAH; ismi Allah olan, varlığımı oluşturan varlıktır! Dolayısı ile bu varlıkta var olan, ismi Allah olandır. Ben yokum, ben diye birşey yok, ben kelimesiyle kast edilen varlık asla var olmadı ve var olmamıştır. Var olan sadece Allah’tır!

RAHMAN ir RAHİM; O rahmandır, yani bütün isimlerin özelliklerinin kaynağıdır. ve rahimdir, onları oluşturup üreten açığa çıkarandır. Rahim ismi kadında rahim olarak kullanılır. Üretme ve açığa çıkarma meydana getirme anlamındadır. Bizde onu çok acıyan bağışlayan diye sınırlarlar. Halbuki esas oradaki mana, üretme açığa çıkarma meydana getirme anlamındadır. Rahmandaki potansiyeli active ederek, algılanır hale getirme özelliği rahiyimiyettir. Nitekim ismi beyin adını taktığın varlığındaki Rabb’in, potansiyel olarak rahmandır. Ve rahiymiyeti itibariyle de her an beyinde ki o proses alanında oluşan şeyleri senin beyninde açığa çıkartır! Sen de; şöyle düşünüyorum söyle hissediyorum şöyle yaşıyorum şöyle algılıyorum gibi şeyleri yaşarsın…

Besmeleyi çekerken acaba tüm bunları düşünüyormusunuz??? Ki, besmele çekmiş olasınız!!!

ELHAMDULİLLAHİ RABBUL ALEMİN; Kuran’da geçen alem kelimesi insanı anlatır. Her insan bir alemdir. Biz alem deyince zan ediyoruz ki afakta ötelerde değişik bilinmeyen varlıkları anlatıyor. Hayır. Kur’an insanı anlatmak için gelmiştir. İnsanı anlatır. Alem kelimesiyle her bir insanı anlatır. Mesela yahudilere gelen ayette biz sizi yeryüzünde tüm alemlere üstün kıldık derken, yeryüzünde o süreçte yaşayan diğer insanlardan üstün bir kavim olduğunu anlatır. Ama bu durum bütün sürece yayılmaz. O süreçte yaşayanların arasında üstün bir kavim olduklarını anlatır. Yani her bir insan bir alemdir. ELHAMDULİLLAH değerlendirmektir. Algılayıp değerlendirmektir. Dolayısıyla bütün varlıktaki açığa çıkışları değerlendirme Allah’a aittir. Bi hamdihi ise Kuran’da iki türlü geçer. ELHAMDULİLLAH ve BİHAMDİHİ tabiri geçer. BİHAMDİHİ sende açığa çıkan esma özelliği ile sende açığa çıkan Rabb’inin değerlendirmesini ifade eder. Dolayısı ile bütün varlıklarda BİHAMDİHİ geçerlidir. Her biri birebir hamd halindedir. Kendisi açığa çıkan esması itibarıyla tümel olarak bütün olarakta tekil olarak değerlendirme Allah’a aittir çünkü o isimlerin hakikati Allah ismiyle işaret edilendir. Dolayısıyla ELHAMDULİLLAH dersin. ELHAMDULİLLAHi RABBUL ALEMİN, bütün alemlerin, bütün esma açığa çıkışlarının meydana getireni açığa çıkaranı olan RAB olan ALLAHa aittir…

RAHMAN ve RAHİM’dir; rahmaniyeti kainatta açığa çıkabilecek bütün özellikleri açığa çıkmamış potansiyel haldeki halidir. Yani bütün isimlerin kaynağı rahmaniyettir. Rahmaniyetten bütün isimlerin özellikleri açığa çıkar meydana gelir. Onun içinde Kur’an da ister Allah de ister rahman de diyerek bu noktaya işaret eder. Allah ismi itibarıyla hem gaybı hem zahiri anlatır. Rahman ismiyle zahire dönük açılımı anlatır. Rahimiyeti itibariylada rahman isminde potansiyel olarak mevcut olan o esma özelliklerini, değişik esma bileşenleri şekliyle varlık suretleri olarak meydana getirir. İşte alemler galaksiler melekler cinler ne sayarsan say bunların tümü rahimiyetten kaynaklanmış esma özellikleri olduğu için, bütün bu açığa çıkan esma özelliklerinde varlıklarda, varlıkların sahibi ve hukmedicisi onları yönlendiricisi MALİKİ YÖVMİDDİN’dir!.. Din günü ötelerdeki bir gün değildir. Her AN anlamınadır. Çünkü AN vardır, o an içinde hakim Olan malik Allah’tır. Veya melik iki anlamda da kullanılır. Kuranda bir çok kelimeler bir çok anlamda kullanılır. Dolayısıyla her ne kadar kıyamet günü gibi ileriye dönük anlatılıyorsada esas Kuran’ın ruhu itibarıyla YÖVMİDDİN AN’dır.
MALİKİ YÖVMİDDİN; Din günü ötelerdeki bir gün değildir. He AN anlamınadır. Çünkü AN vardır, o an içinde hakim olan malik Allah’tır, veya melik iki anlamda da kullanılır. Kuranda bir çok kelimeler bir çok anlamda kullanılır. Dolayısıyla her ne kadar kıyamet günü gibi ileriye dönük anlatılıyorsa da esas Kuran’ın ruhu itibarıyla YÖVMİDDİN AN’dır. Dem bu demdir diye buna işaret etmişlerdir. Çünkü varlık her an var olur ve yok olur algılama sınırımız dışında! Çünkü Allah’ın hâlik isminin manası belli bir zamana sınırlanmaz! Hâlik yaratıcıdır yaratandır. Her an yaratıyor. Bu isim filanca tarihte kullanılıyordu da beklemeye alındı gibi bir şey yok! Dolayısı ile Malik ismi varsa yaratış her an devam etmektedir! Kainat ve içindeki herşey, her an yok olur ve her an yeniden var olur! Fakat bu bizim aynen sinema filmini seyrederken filim devam ediyor deriz, halbuki tek tek karelerdir onlar. Ama gözün algılaması onu devamlı gösterir. İşte yaratılış kainatın varlığıda her nefeste her an yok olur ve var olur ve bu şekilde devam eder Maliki yövmiddin…

İYYAKE NABUDU ve İYYAKE NESTA’İN: varlığımız senin esma özelliklerinin açığa çıkışına kulluk halindedir. Adın müşrik olsun adın kafir olsun adın münafık olsun adın mümin olsun fark etmez. Her an var oluş halin itibarıyla Allah esmasının açığa çıkış mahalli olarak ona kulluk halindesin. Ve bu kulluk halinin devamı için senden yardım isterim. Sen bu yaratılışa devam edersen bu kulluk hali benden devam eder!..

İHDİNES SIRAT EL MÜSTAKİM; Hidayet et, doğru yol göster. Ne yönde? ->

SIRATELLEZİNE EN AMTE ALEYHİM; İn am’da bulunduklarının yoluna. Peki o in âm nedir? Zenginlik? Güzellik? Para? Etiket? Alim olmak? İn’âm’ın açıklaması KEVSER suresidir. İN’ÂM; Kevser’den içmektir. Ne alaka şimdi? İn’am’la kevserin ne alakası var? Resulullah’ın bir hadisi var, diyor ki; Kıyamet gününün o dehşeti içerisinde, güneş dünyaya yaklaşmış hararet artmış, bütün insanlar susuz bir haldeyken Kevser havuzunun başında otururken yanımda da sahabelerim o arada benim sahabelerimden bir kısmı gelir o Kevser havuzundan içmek ister. Fakat melekler onların kollarından girer ve onları Kevser havuzunun basından uzaklaştırır. Niye onları götürüyorsunuz ? Onlar benim sahabelerimdi derim, onlar senin sahabelerinden’di ama senin inancını paylaşmıyorlardı der! Şimdi kevserle in’âm’ın manası ne?? Kevser diye bahsedilen olay; Senin beyin ismi altında Rabb’inin esma özellikleridir! Bu esma özelliklerini kullanıp değerlendirebilme yetiside Veli isminden kaynaklanan bir biçimde açığa çıkar. Eğer sende benlik ortadan kalkar, varlığındaki tümüyle Rabb’imin varlığıdır, varlığımda onun varlığı dışında bir şey yoktur, ben yokum yanlızca o var anlayışı oturursa. Burda benlik kalkar ve Rabb’in değişik esma özellikleri açığa çıkmaya başlar! Onun açığa çıkışının anlatımıda; eğer biz bir şeyin olmasını dilersek ol deriz ve o şey olur Ayetidir. Cennete girenlerin halini nasıl anlatırlar? Bir kişi cennete girdiği zaman o ne isterse orada olur. Her istediği yerine gelir. Ol der ve olur. Yemek ister istediği yemek gelir. Gezmek ister istediği olur. Herşey oluşur der. İşte bu onun varlığında bu esma kuvvelerinin açığa çıkış ve kullanılabilir hale dönüşmesidir! Sen kendini bu beden hissettiğin ve kabullendiğin için, varlığındaki rabbani kuvvelerinden bi haber yaşıyorsun. Aslında onlar senden açığa çıkıyor, ama bunun farkındalığı yok sende! Çünkü senin istediğin bir yığın şeyler oluyor, yapmak istediklerini yapıyorsun. Senin yaptığın şeyler, senin yaptığın şeyler değil. Rabbinin dileyip açığa çıkardığı şeyler! Çünkü sen yoksun! Dolayısıyla, senden bu esma özellikleri açığa çıkıyor ama bunun farkındalığı yok sende! Farkındalığın olmayış hali de GAFLET olarak tanımlanıyor. İşte Kevser diye bahsedilen şey,o İN’AM’DA anlatılan; Senin varligindaki esma özelliklerini kullanabilme yetisidir!..Eğer sende bu açığa çıkarsa,çıkma derecesine göre,samimi kalp sahibi,Allah’a yakiyn kisi diye seni dışarıdan isimlendirirler. Olay sendeki rabbani vasıfların açığa çıkışından başka bir şey değildir!. Önemli olan bunun farkındalığını yaşamaktır. Çünkü bunun farkındalığını yaşarsan, değişik yönler verebilirsin kendine! İşte bunu yaşayamama halide gaflet veya delalettir. Bunu bilipte yaşayamama gaflettir. Bunu inkar etme delalettir. Kuran’da Onların kâfirlikleri nefislerinedir derken; Nefislerindeki rabbani varlık hakikatini inkar ediyorlar. Anlamı taşır! Şimdi bu bilgiler ışığında Kur’an çözümünü baştan okursanız. Bu anlattıklarımı ayet ayet çok net göreceksiniz. İşte fatihayı bu şekilde düşünerek okumaya kalkarsanız, o namazınız kaç dakika sürer acaba?
Eğer bunu düşünmeden sadece kelimeleri tekrar ediyorsanız, o zaman peki o salat ikame oldumu acaba??? çok kişi vardır namaz kılar yanına yorgunluktan başka kar kalmaz, çok kişi oruç tutar açlıktan başka kâr’ı olmaz. HADİS’i var. Dolayısıyla işin özü geliyor dayanıyor, varlığı sadece onun varlığı olduğunu, en azından, iman edip kabullenmeye!…

Ahmed Hulusi

About thesunrise133

öğrenci ,öğretmen, araştırmacı, kaşif, Cennet bizim içinde olacağımız bir yer değil, bizim içimizde olan bir yerdir..
Bu yazı Uncategorized içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s